Archive for January, 2008

Watikah dari Mempelai

Posted in Life, Tazkirah with tags , , , on January 2, 2008 by jabalnurr

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin, wassolaatu wassalaamu ‘ala rasulillah wa ‘ala aalihi wasohbihi wa man tabi’ahum wa man waalah…

Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan Penguasa sekalian alam, yang menciptakan kehidupan dengan peraturan-peraturannya tersendiri; mencipta makhluk-makhluknya secara berpasangan untuk saling-mengenali dan meningkatkan diri menjadi peribadi-peribadi yang berakhlak mulia mencapai redhaNya. Selawat dan salam juga buat nabi junjungan kita yang terpilih, Nabbi Muhammad s.a.w., ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya serta mereka yang memilih untuk mengikuti jalan yg ditempuhi Baginda untuk menyampaikan Islam kepada kita pada hari ini, sebagai cara hidup yang menyeluruh.

Continue reading